Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Askersund 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askersund 1 1020 10,6% 23,6% 29,4% 36,4% 5,5% 48,0% 52,0% 1,7%  
Summa 1020 10,6% 23,6% 29,4% 36,4% 5,5% 48,0% 52,0% 1,7%

http://www.val.se