Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Markbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markbacken 850 30,9% 36,6% 18,4% 14,1% 7,9% 47,9% 52,1% 11,2%  
Summa 850 30,9% 36,6% 18,4% 14,1% 7,9% 47,9% 52,1% 11,2%

http://www.val.se