Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Gamla Hjärsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Hjärsta 1226 19,7% 35,4% 25,9% 19,0% 8,6% 47,7% 52,3% 3,4%  
Summa 1226 19,7% 35,4% 25,9% 19,0% 8,6% 47,7% 52,3% 3,4%

http://www.val.se