Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Baronbackarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baronbackarna 1516 37,9% 33,1% 16,4% 12,7% 11,7% 50,7% 49,3% 13,3%  
Summa 1516 37,9% 33,1% 16,4% 12,7% 11,7% 50,7% 49,3% 13,3%

http://www.val.se