Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Vivalla östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla östra 1363 30,2% 40,1% 18,3% 11,4% 12,4% 49,7% 50,3% 19,4%  
Summa 1363 30,2% 40,1% 18,3% 11,4% 12,4% 49,7% 50,3% 19,4%

http://www.val.se