Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Glanshammar-Ödeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Glanshammar-Ödeby 1524 12,4% 33,7% 27,8% 26,1% 5,6% 51,1% 48,9% 1,9%  
Summa 1524 12,4% 33,7% 27,8% 26,1% 5,6% 51,1% 48,9% 1,9%

http://www.val.se