Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Hovsta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovsta östra 1146 13,9% 43,5% 25,3% 17,4% 8,5% 46,2% 53,8% 1,5%  
Summa 1146 13,9% 43,5% 25,3% 17,4% 8,5% 46,2% 53,8% 1,5%

http://www.val.se