Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Mosjö-Täby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mosjö-Täby 1439 13,4% 45,7% 18,9% 22,0% 5,4% 51,1% 48,9% 1,7%  
Summa 1439 13,4% 45,7% 18,9% 22,0% 5,4% 51,1% 48,9% 1,7%

http://www.val.se