Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Brickebacken södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken södra 1288 34,4% 38,4% 17,2% 10,1% 9,4% 49,7% 50,3% 11,0%  
Summa 1288 34,4% 38,4% 17,2% 10,1% 9,4% 49,7% 50,3% 11,0%

http://www.val.se