Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Brickebacken norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken norra 1141 34,9% 34,3% 17,2% 13,7% 11,2% 49,4% 50,6% 13,1%  
Summa 1141 34,9% 34,3% 17,2% 13,7% 11,2% 49,4% 50,6% 13,1%

http://www.val.se