Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Brickeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brickeberg 1456 38,4% 30,8% 17,0% 13,8% 15,1% 49,2% 50,8% 5,4%  
Summa 1456 38,4% 30,8% 17,0% 13,8% 15,1% 49,2% 50,8% 5,4%

http://www.val.se