Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Tybble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tybble 1186 44,3% 24,5% 12,6% 18,6% 9,2% 44,0% 56,0% 5,6%  
Summa 1186 44,3% 24,5% 12,6% 18,6% 9,2% 44,0% 56,0% 5,6%

http://www.val.se