Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Sörby södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörby södra 1470 18,6% 39,6% 26,8% 15,0% 7,1% 48,4% 51,6% 2,9%  
Summa 1470 18,6% 39,6% 26,8% 15,0% 7,1% 48,4% 51,6% 2,9%

http://www.val.se