Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Rosta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosta östra 1497 31,5% 31,7% 15,9% 20,9% 4,9% 43,8% 56,2% 3,0%  
Summa 1497 31,5% 31,7% 15,9% 20,9% 4,9% 43,8% 56,2% 3,0%

http://www.val.se