Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Rosta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosta västra 1465 29,4% 36,5% 17,1% 17,1% 6,4% 46,1% 53,9% 2,3%  
Summa 1465 29,4% 36,5% 17,1% 17,1% 6,4% 46,1% 53,9% 2,3%

http://www.val.se