Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Västhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västhaga 1351 13,1% 21,2% 29,0% 36,7% 4,6% 47,4% 52,6% 2,7%  
Summa 1351 13,1% 21,2% 29,0% 36,7% 4,6% 47,4% 52,6% 2,7%

http://www.val.se