Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Oxhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxhagen 1453 30,8% 37,6% 19,3% 12,3% 9,3% 50,1% 49,9% 13,7%  
Summa 1453 30,8% 37,6% 19,3% 12,3% 9,3% 50,1% 49,9% 13,7%

http://www.val.se