Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlslund 1070 10,5% 26,6% 28,4% 34,5% 6,4% 48,2% 51,8% 1,9%  
Summa 1070 10,5% 26,6% 28,4% 34,5% 6,4% 48,2% 51,8% 1,9%

http://www.val.se