Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Järntorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järntorget 1814 28,7% 23,9% 21,8% 25,6% 6,7% 46,6% 53,4% 2,0%  
Summa 1814 28,7% 23,9% 21,8% 25,6% 6,7% 46,6% 53,4% 2,0%

http://www.val.se