Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Brolyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brolyckan 1428 30,9% 27,5% 15,7% 26,0% 7,3% 44,9% 55,1% 2,0%  
Summa 1428 30,9% 27,5% 15,7% 26,0% 7,3% 44,9% 55,1% 2,0%

http://www.val.se