Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Norrby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby 832 15,6% 31,6% 18,9% 33,9% 5,5% 43,5% 56,5% 2,9%  
Summa 832 15,6% 31,6% 18,9% 33,9% 5,5% 43,5% 56,5% 2,9%

http://www.val.se