Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Pettersberg-Ringstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pettersberg-Ringstorp 1225 20,8% 38,0% 24,7% 16,4% 6,0% 49,1% 50,9% 2,4%  
Summa 1225 20,8% 38,0% 24,7% 16,4% 6,0% 49,1% 50,9% 2,4%

http://www.val.se