Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Ladugårdsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ladugårdsängen 1770 24,6% 39,4% 18,8% 17,3% 7,1% 46,3% 53,7% 3,6%  
Summa 1770 24,6% 39,4% 18,8% 17,3% 7,1% 46,3% 53,7% 3,6%

http://www.val.se