Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Rudbeck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rudbeck 1554 21,6% 24,3% 21,1% 32,9% 5,2% 46,4% 53,6% 2,6%  
Summa 1554 21,6% 24,3% 21,1% 32,9% 5,2% 46,4% 53,6% 2,6%

http://www.val.se