Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Skebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skebäck 1547 18,0% 20,9% 24,1% 37,0% 4,9% 44,9% 55,1% 2,7%  
Summa 1547 18,0% 20,9% 24,1% 37,0% 4,9% 44,9% 55,1% 2,7%

http://www.val.se