Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Centrum-Stortorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum-Stortorget 2149 30,0% 26,8% 22,2% 21,0% 5,6% 48,3% 51,7% 2,0%  
Summa 2149 30,0% 26,8% 22,2% 21,0% 5,6% 48,3% 51,7% 2,0%

http://www.val.se