Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örnsro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örnsro 1437 29,2% 25,7% 23,2% 21,9% 7,4% 45,7% 54,3% 3,2%  
Summa 1437 29,2% 25,7% 23,2% 21,9% 7,4% 45,7% 54,3% 3,2%

http://www.val.se