Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Hörken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hörken 698 11,2% 26,2% 34,2% 28,4% 5,9% 54,9% 45,1% 6,6%  
Summa 698 11,2% 26,2% 34,2% 28,4% 5,9% 54,9% 45,1% 6,6%

http://www.val.se