Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Gillershöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gillershöjden 1688 16,7% 24,1% 25,5% 33,7% 6,8% 51,7% 48,3% 4,9%  
Summa 1688 16,7% 24,1% 25,5% 33,7% 6,8% 51,7% 48,3% 4,9%

http://www.val.se