Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Bo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bo 378 12,4% 31,0% 29,4% 27,2% 7,1% 52,4% 47,6% 5,0%  
Summa 378 12,4% 31,0% 29,4% 27,2% 7,1% 52,4% 47,6% 5,0%

http://www.val.se