Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Kårstahult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kårstahult 1021 19,0% 29,7% 24,9% 26,4% 8,5% 52,1% 47,9% 1,8%  
Summa 1021 19,0% 29,7% 24,9% 26,4% 8,5% 52,1% 47,9% 1,8%

http://www.val.se