Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Laxå-Kanalområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Laxå-Kanalområdet 1054 17,5% 28,1% 25,0% 29,5% 6,9% 50,2% 49,8% 3,5%  
Summa 1054 17,5% 28,1% 25,0% 29,5% 6,9% 50,2% 49,8% 3,5%

http://www.val.se