Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Trätälja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trätälja 1207 20,9% 23,9% 19,9% 35,3% 7,3% 46,8% 53,2% 3,0%  
Summa 1207 20,9% 23,9% 19,9% 35,3% 7,3% 46,8% 53,2% 3,0%

http://www.val.se