Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Sunnemo-Uddeholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnemo-Uddeholm 1562 11,9% 25,5% 29,8% 32,8% 5,2% 51,2% 48,8% 6,3%  
Summa 1562 11,9% 25,5% 29,8% 32,8% 5,2% 51,2% 48,8% 6,3%

http://www.val.se