Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Kurlanda-Skäringsbol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kurlanda-Skäringsbol 919 21,9% 33,6% 26,2% 18,3% 7,6% 49,9% 50,1% 2,1%  
Summa 919 21,9% 33,6% 26,2% 18,3% 7,6% 49,9% 50,1% 2,1%

http://www.val.se