Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Enserud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enserud 639 15,3% 19,4% 18,6% 46,6% 5,6% 42,7% 57,3% 4,5%  
Summa 639 15,3% 19,4% 18,6% 46,6% 5,6% 42,7% 57,3% 4,5%

http://www.val.se