Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Stenstaliden-Sandfallet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenstaliden-Sandfallet 1553 17,6% 30,5% 23,6% 28,3% 8,2% 48,7% 51,3% 3,7%  
Summa 1553 17,6% 30,5% 23,6% 28,3% 8,2% 48,7% 51,3% 3,7%

http://www.val.se