Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Hultsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hultsberg 1589 13,5% 33,5% 33,3% 19,6% 7,8% 50,4% 49,6% 2,1%  
Summa 1589 13,5% 33,5% 33,3% 19,6% 7,8% 50,4% 49,6% 2,1%

http://www.val.se