Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Romstad-Strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Romstad-Strand 1451 21,4% 39,4% 25,1% 14,2% 7,4% 49,7% 50,3% 3,2%  
Summa 1451 21,4% 39,4% 25,1% 14,2% 7,4% 49,7% 50,3% 3,2%

http://www.val.se