Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Edsvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edsvalla 1066 16,6% 33,4% 28,5% 21,5% 6,8% 51,9% 48,1% 5,4%  
Summa 1066 16,6% 33,4% 28,5% 21,5% 6,8% 51,9% 48,1% 5,4%

http://www.val.se