Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Rud norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rud norr 1638 30,0% 37,3% 17,9% 14,8% 10,1% 47,0% 53,0% 7,6%  
Summa 1638 30,0% 37,3% 17,9% 14,8% 10,1% 47,0% 53,0% 7,6%

http://www.val.se