Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Råtorp söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råtorp söder 870 18,7% 44,5% 20,0% 16,8% 5,1% 47,8% 52,2% 3,0%  
Summa 870 18,7% 44,5% 20,0% 16,8% 5,1% 47,8% 52,2% 3,0%

http://www.val.se