Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga 1532 27,8% 25,5% 18,8% 27,9% 8,2% 44,4% 55,6% 1,7%  
Summa 1532 27,8% 25,5% 18,8% 27,9% 8,2% 44,4% 55,6% 1,7%

http://www.val.se