Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Marieberg-Sommaro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marieberg-Sommaro 1753 26,5% 29,0% 24,2% 20,3% 6,4% 46,9% 53,1% 2,9%  
Summa 1753 26,5% 29,0% 24,2% 20,3% 6,4% 46,9% 53,1% 2,9%

http://www.val.se