Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Grums Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grums Centrala 1089 17,4% 32,3% 25,8% 24,5% 8,1% 49,7% 50,3% 4,1%  
Summa 1089 17,4% 32,3% 25,8% 24,5% 8,1% 49,7% 50,3% 4,1%

http://www.val.se