Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Oleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oleby 1056 17,4% 32,7% 27,2% 22,7% 8,3% 51,9% 48,1% 3,4%  
Summa 1056 17,4% 32,7% 27,2% 22,7% 8,3% 51,9% 48,1% 3,4%

http://www.val.se