Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Köla-Skillingmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Köla-Skillingmark 1003 13,6% 29,8% 28,4% 28,2% 7,3% 51,7% 48,3% 14,1%  
Summa 1003 13,6% 29,8% 28,4% 28,2% 7,3% 51,7% 48,3% 14,1%

http://www.val.se