Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Vässingö/Röda Holme

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vässingö/Röda Holme 1586 12,5% 35,8% 26,4% 25,3% 8,4% 50,3% 49,7% 3,4%  
Summa 1586 12,5% 35,8% 26,4% 25,3% 8,4% 50,3% 49,7% 3,4%

http://www.val.se