Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Frillesås Kust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frillesås Kust 1147 13,3% 34,8% 24,5% 27,5% 7,3% 50,0% 50,0% 2,7%  
Summa 1147 13,3% 34,8% 24,5% 27,5% 7,3% 50,0% 50,0% 2,7%

http://www.val.se