Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Malevik/Släps Inland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malevik/Släps Inland 1504 13,8% 44,9% 23,7% 17,6% 8,8% 50,9% 49,1% 4,1%  
Summa 1504 13,8% 44,9% 23,7% 17,6% 8,8% 50,9% 49,1% 4,1%

http://www.val.se